Vũ Thư - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Vũ Thư – Giáp Bát

Đánh giá: 3/5 (1)

Phúc Thành - Vũ Thư → Bx Giáp Bát: 06h 00'

Bx Giáp Bát → Phúc Thành - Vũ Thư: 14h 00'

Liên hệ: 0913.395.972

Nhà xe Thế Vinh xe khách tuyến Phúc Thành – Vũ Thư đi Giáp Bát, xe khách từ xã Phúc Thành huyện Vũ Thư tỉnh Thái Binh đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách tuyến Phúc Thành – Vũ Thư – Giáp Bát: Sáng Phúc Thành – Vũ Thư đi: Phúc […]

Cửa hàng của Ad