Trực Phú - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Trực Phú – Mỹ Đình

Đánh giá: 4.33/5 (6)

Hải Hậu - Trực Phú → Bx Mỹ Đình: 13h 00'

Bx Mỹ Đình → Hải Hậu - Trực Phú: 07h 30'

Liên hệ: 0982.817.999

Xe khách từ Trực Phú – Hải Hậu đi Mỹ Đình, nhà xe Phúc Thịnh chuyên tuyên xe khách từ xã Trực Phú huyện Hải Hậu đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Giờ xe khách xuất bến từ Hải Hậu – Trực Phú đi Mỹ Đình: Lượt đi: Trực Phú – Hải Hậu […]

Cửa hàng của Ad