Tiền Hải - Yên Nghĩa - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Tiền Hải – Yên Nghĩa

Đánh giá: 5/5 (4)

Tiền Hải → Bx Yên Nghĩa: 06h 15'

Bx Yên Nghĩa → Tiền Hải : 14h 10'

Liên hệ: 0977.608.339 - 0968.390.866

Xe khách tuyến Tiền Hải – Kiến Xương đi Yên, xe khách cố định từ huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình đi bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội nhà xe Phiệt Học. Giờ xe khách tuyến Tiền Hải – Kiến Xương – Yên Nghĩa: Tiền Hải – Thái Bình đi: Tiền Hải: 06h 15′ […]

Cửa hàng của Ad