Thiệu Hóa - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Thiệu Hóa – Mỹ Đình

Dũng Lự tuyến Thiệu Toán - Thanh Hoa - Mỹ Đình

Đánh giá: Chưa có đánh giá!

Thiệu Hóa → BX Mỹ Đình: 05h 30'

BX Mỹ Đình → Thiệu Hóa: 12h 00'

Liên hệ: 0917.847.004 - 0944.877.828

Nhà xe khách Dũng Lự chuyên chạy tuyến xe khách Thiệu Hóa – Thanh Hóa đi Bx Mỹ Đình – Hà Nội. Xe khách cố định xuất phát từ xã Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Mỹ Đình, xe hoạt  động đi về trong ngày, hãng xe khách Dũng Lự hoạt động nhiều […]

Cửa hàng của Ad