Thiệu Hóa - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Thiệu Hóa – Giáp Bát

Đánh giá: 3.67/5 (18)

Thiệu Long - Thiệu Hóa → Bx Giáp Bát: 05h 30'

Bx Giáp Bát → Thiệu Long - Thiệu Hóa: 12h 20'

Liên hệ: 0984.684.113 - 0912.359.269

Nguyên Trang xe khách tuyến Thiệu Long Thiệu Hóa đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố đình từ xã Thiệu Long huyện Thiệu Hóa – Thánh Hóa đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách tuyến Thiệu Long – Thiệu Hóa – Giáp Bát: Thiệu Hóa – Thanh Hóa đi: Thiêu Long […]

Cửa hàng của Ad