Thanh Hóa - Hải Phòng - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Thanh Hóa – Hải Phòng

Đánh giá: 3.67/5 (12)

Yên Cát - Như Xuân → Hải Phòng: 05h 30'

Hải Phòng → Yên Cát - Như Xuân: 13h 30'

Liên hệ: 0913.673 029

Xe khách tuyến Nông Cống – Thanh Hóa đi Hải Phòng, xe từ Như Thanh, Nông Công – Thanh Hóa đi Hải Phòng. Nhà xe Tiến Phương chuyên dịch vụ xe khách chạy trên tuyến cố định từ Nông Công, Thanh Hóa đi Hải Phòng, nhà xe xuất phát từ Yên Cát, Thanh Hóa đi […]

Cửa hàng của Ad