Thái Thụy - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Thái Thụy – Giáp Bát

Đánh giá: 4.2/5 (10)

Chợ Lục - Thái Thụy → Bx Giáp Bát: 07h 00'

Bx Giáp Bát → Chợ Lục - Thái Thụy: 13h 40'

Liên hệ: 0983.842.842

Xe khách tuyến Thái Xuyên – Thái Thụy đi Giáp Bát, xe khách từ Thái Thụy – Thái Bình đi bến xe Giáp Bát. Nhà xe Tôn Thắng chuyên dịch vụ vân tải hành khách, chạy tuyến cố định từ Thái Bình đi Hà Nội. Thông tin chuyến xe khách xuất phát từ Chợ Lục, […]

Đánh giá: 3.2/5 (5)

Hồng Quỳnh - Thái Thụy → Bx Giáp Bát: 05h 50'

Bx Giáp Bát → Hồng Quỳnh - Thái Thụy: 12h 30'

Liên hệ: 0913.044.500 - 0902.186.388

Xe khách tuyến Hồng Quỳnh – Thái Thụy đi Giáp Bát, xe khách từ xã Hồng Quỳnh huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Quang Dương. Giờ xe khách tuyến Hồng Quỳnh – Thái Thụy – Giáp Bát: Thái Thụy – Thái Bình đi: Xuất phát […]

Cửa hàng của Ad