Thái Nguyên - Hải Phòng - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Thái Nguyên – Hải Phòng

Đánh giá: 4/5 (3)

Thái Nguyên → Bx Niệm Nghĩa - HP: 09h 00'

Bx Niệm Nghĩa - HP → Thái Nguyên: 16h 10'

Liên hệ: 0982.286.559

Xe khách tuyến Thái Nguyên đi Cầu Rào – Hải Phòng, xe từ Thái Nguyên đi Bx Niệm Nghĩa, Cầu Rào, Hải Phòng. Nhà xe Hải Nguyên chuyên xe khách tuyền cố định chạy tuyến Thái Nguyên – Hải Phòng, xe hoạt động đi về trong ngày, giữa chuyến nhà xe nghỉ ở nhà hàng […]

Cửa hàng của Ad