Sơn Dương - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Sơn Dương – Mỹ Đình

Đánh giá: 4.85/5 (13)

Tân Trào - Tuyên Quang → Bx Mỹ Đình: 06h 30'

Bx Mỹ Đình → Tân Trào - Tuyên Quang: 12h 30'

Liên hệ: 0987.849.990

Tuyến xe khách từ Tân Trào – Sơn Dương đi bến xe Mỹ Đình, xe khách từ Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đi Mỹ Đình – Hà Nội nhà xe Hà Nhím. Nhà Xe Hà Nhím chuyên chạy tuyến xe khách cố định từ xã Tân Trào huyện Sơn Dương đi bến xe khách Mỹ […]

Cửa hàng của Ad