Quỹ Nhất - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Quỹ Nhất – Giáp Bát

Đánh giá: 1.5/5 (2)

Ngọc Lâm - Nghĩa Hải → BX Giáp Bát: 05h 40'

BX Giáp Bát → Ngọc Lâm - Nghĩa Hải: 11h 40'

Liên hệ: 0946.038.393 - 0988 214 240

Xe khách tuyến Nghĩa Hải Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, xe từ xã Nghĩa Hải huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Đinh đi bến xe Giáp Bát Hà Nội nhà xe Ngọc Hà. Giờ xe khách tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Bx Giáp Bát: Sáng từ Nghĩa Hưng – Nam Định đi: Ngọc Lâm […]

Cửa hàng của Ad