Phan Thiết - Sài Gòn - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Phan Thiết – Sài Gòn

Đánh giá: 2.9/5 (10)

Phan Thiết → Sài Gòn: 01h 00' | 02h 00' | 03h 00' | 05h 00' | 09h 00' (sáng) | 13h 00'

Sài Gòn → Phan Thiết: 09h 00' | 12h 00' | 14h 00' | 16h 00' | 18h 00' | 20h 00'

Liên hệ: 062.38833.644

Xe khách tuyến Phan Thiết – Bình Thuận đi Sài Gòn – Hồ Chí Minh, xe từ Phan Thiết đi Sài Gòn. Nhà xe Cao Lâm chuyên dịch vụ xe khách, xe du lịch với chất lượng cao, dịch vụ xe khách chuyên tuyến Bình Thuận – Sài Gòn (Hồ Chí Minh) với nhiều chuyến […]

Cửa hàng của Ad