Nghĩa Lộ - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghĩa Lộ – Mỹ Đình

Xe khách Nghĩa Lộ Yên Bái đi Mỹ Đình Hà Nội nhà xe Thắng Huyền

Đánh giá: 4.69/5 (16)

Nghĩa Lộ - Yên Bái → Bx Mỹ Đình: 01h 00'

Bx Mỹ Đình → Nghĩa Lộ - Yên Bái: 10h 30'

Liên hệ: 0911.47.783 - 0971.776.927

Xe khách Nghĩa Lộ Yên Bái đi Mỹ Đình – Hà Nội, nhà xe Thắng Huyền chuyên tuyến xe khách Nghĩa Lộ Yên Bái đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Nhà xe Thắng Huyền tuyến xe khách cố định đi thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái đi bến xe Mỹ Đình, là […]

Cửa hàng của Ad