Nghĩa Hưng - Yên Nghĩa - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghĩa Hưng – Yên Nghĩa

Đánh giá: 3.33/5 (12)

Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng → Sông Đà - Hòa Bình: 06h 45'

Sông Đà - Hòa Bình → Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng: 13h 10'

Liên hệ: 0979 438 116

Xe khách chạy tuyến Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng đi Hòa Bình, xe khách tuyến cố định từ Nghĩa Hưng, Nam Định đi Sông Đà, Bx Hòa Bình của nhà xe Nam Hưng. Lộ trình xe khách Nam Hưng chạy tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Sông Đà – Bx Hòa Bình: Nghĩa Hải – […]

Cửa hàng của Ad