Nghĩa Hưng - Thái Nguyên - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghĩa Hưng – Thái Nguyên

Tuấn-Hà-xe-khách-tuyến-Quỹ-Nhất-Nghĩa-Hưng-đi-Thái-Nguyên

Đánh giá: 4.3/5 (23)

Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng → Bx Đai Từ - Thái Nguyên: 12h 10'

Bx Đai Từ - Thái Nguyên → Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng: 18h 00'

Liên hệ: 0913.027.278 - 0976.888.755

Xe khách tuyến Nghĩa Lâm đi Thái Nguyến, nhà xe Tuấn Hà chuyên tuyến xe khách Nghĩa Lâm – Nghĩa Hưng – Nam Đinh đi Thái Nguyên. Nhà xe Tuấn Hà chuyên xe khách chạy tuyến cố định đi từ xã Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Hưng lên bến xe Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyến, nhà […]

Cửa hàng của Ad