Nghĩa Hưng - Bình Phước - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghĩa Hưng – Bình Phước

Đánh giá: 1.92/5 (12)

Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng → Đồng Xoài - Bình Phước : 05h 00'

Đồng Xoài - Bình Phước → Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng: 05h 00'

Liên hệ: 0986 555 455 - 0986 500 012

Xe khách tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Bình Phước, xe khách giường nằm Bắc – Nam từ Nghĩa Hưng – Nam Định đi Đồng Xoài – Bình Phước. Nhà xe Trần Chiên chuyên dịch vụ xe khách giường nằm cao cấp Bắc – Nam, xe xuất phát từ Nghĩa Hưng, Nam Định đi […]

Cửa hàng của Ad