Nghĩa Hải - Hòa Bình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghĩa Hải – Hòa Bình

Đánh giá: 3.33/5 (12)

Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng → Sông Đà - Hòa Bình: 06h 45'

Sông Đà - Hòa Bình → Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng: 13h 10'

Liên hệ: 0979 438 116

Xe khách chạy tuyến Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng đi Hòa Bình, xe khách tuyến cố định từ Nghĩa Hưng, Nam Định đi Sông Đà, Bx Hòa Bình của nhà xe Nam Hưng. Lộ trình xe khách Nam Hưng chạy tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Sông Đà – Bx Hòa Bình: Nghĩa Hải – […]

Đánh giá: 4.18/5 (11)

Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng → Hòa Bình: 14h 30'

Hòa Bình → Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng: 07h 45'

Liên hệ: 0961 235 737

Xe khách chạy tuyến Nghĩa Hải – Nghĩa Hưng đi Hòa Bình, xe khách từ Nghĩa Hưng – Nam Định đi Bx Yên Nghĩa – Hòa Bình của nhà xe Đức Mỡi. Lộ trình xe khách Đức Mỡi 10 chạy tuyến Nghĩa Hưng- Nam Định – Hòa Bình: Nghĩa Hải – Quỹ Nhất – Nghĩa […]

Cửa hàng của Ad