Nghi Sơn - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nghi Sơn – Giáp Bát

Đánh giá: 3/5 (6)

Nghi Sơn → Bx Giáp Bát: 08h 00'

Bx Giáp Bát → Nghi Sơn : 15h 10'

Liên hệ: 0904.129.259

Xe khách tuyến Nghi Sơn, Thanh Hóa đi Giáp Bát, xe từ Nghi Sơn – Tĩnh Gia đi bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Nhà xe Thăng Long chuyên dịch vụ xe khách giường nằm cao cấp, chạy tuyến cố định từ Nghi Sơn – Thanh Hóa đi Bx Giáp Bát, nhà xe xuất phát từ […]

Đánh giá: 2.93/5 (15)

Nghi Sơn - Thanh Hóa → Hà Nội: 05h 00' | 05h 45' | 06h 45'

Hà Nội → Nghi Sơn - Thanh Hóa: 14h 50' | 15h 30' | 14h 00'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài

Xe khách tuyến Nghi Sơn – Thanh Hóa Đi Giáp Bát, xe từ Nghi Sơn huyện Tĩnh Giá tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình – Hà Nội nhà xe Trường Hằng. Giờ xe khách tuyến Nghi Sơn – Giáp Bát (Nhà xe Trường Hằng có 3 chuyến chạy trong […]

Cửa hàng của Ad