Nam Phú - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nam Phú – Giáp Bát

Đánh giá: 1/5 (2)

Nam Phú - Tiền Hải → Bx Giáp Bát: 05h 45'

Bx Giáp Bát → Nam Phú - Tiền Hải: 12h 00'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Nhà xe Nam Phú xe khách tuyến Nam Phú – Tiền Hải đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố định từ huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách Nam Phú – Tiền Hải – Bx Giáp Bát: Nam Phú đi: 05h 45′ Tiền Hải : […]

Cửa hàng của Ad