Nam Định - Thái Nguyên - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nam Định – Thái Nguyên

Đánh giá: 3.83/5 (6)

Bx Giao Thủy → Bắc Kạn: 04h 30'

Bắc Kạn → Bx Giao Thủy: 04h 20'

Liên hệ: 0979 850 298 - 0917 651 366

Xe khách tuyến Giao Thủy đi Bắc Kạn, Hồ Bả Bể, xe khách từ Giao Thủy – Nam Định đi Bx Thái Nguyên, Hồ Ba Bể, Bắc Kạn. Lộ trình xe khách Bình Thái tuyến Giao Thủy đi Bắc Kạn: Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha – Giao Tiến – Xuân Trường – Cầu […]

Cửa hàng của Ad