Nam Định - Hải Phòng - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nam Định – Hải Phòng

Đánh giá: 3.79/5 (14)

Giao Thiện - Giao Thủy → Bx Niệm Nghĩa: 05h 30'

Bx Niệm Nghĩa → Giao Thiện - Giao Thủy: 13h 20'

Liên hệ: 0974.734.284 - 0982.740.537

Xe khách tuyến Giao Thủy tỉnh Nam Định đi Hải Phòng (Bx Niệm Nghĩa – Cầu Rào). Nhà xe Lưu Huân chuyên xe khách tuyến cố định xuất phát từ xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đi Hải Phòng, trả khách tại bến xe Niệm Nghĩa, Cầu Rào – Xe khách đi […]

Cửa hàng của Ad