Nam Định - Bắc Giang - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Nam Định – Bắc Giang

Đánh giá: 3.86/5 (7)

Hải Thịnh - Hải Hậu → Bx Bắc Giang: 06h 00'

Bx Bắc Giang → Hải Thịnh - Hải Hậu: 13h 30'

Liên hệ: 01696.161.288

Xe khách tuyến cố định từ Hải Hậu – Nam Định đi bến xe Bắc Giang. Nhà xe Quân Bảo chuyên xe khách tuyến cố định từ xã Hải Thịnh huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đi bến xe Bắc Giang, xe đi về trong ngày. Giờ xe khách Quân Bảo tuyến Nam định – […]

Cửa hàng của Ad