Móng Cái - Hà Giang - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Móng Cái – Hà Giang

Đánh giá: 3.31/5 (36)

Móng Cái → Hà Giang: 13h 30'

Hà Giang → Móng Cái: 15h 00'

Liên hệ: 0961.856.856 - 0963.856.856

Xe khách tuyến Móng Cái – Quảng Ninh đi Hà Giang, xe từ Móng Cái – Quảng Ninh đi Hàm Yên, Tuyên Quang, Hà Giang. Nhà xe Cường Lan chuyên xe khách giường năm tuyến Móng Cái đi Tuyên Quang, Hà Giang, nhà xe có 2 xe xuất phát trong ngày ở cả 2 đầu tuyến […]

Cửa hàng của Ad