Kim Sơn - Gia Lâm - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Kim Sơn – Gia Lâm

Đánh giá: 4.57/5 (30)

Bx Kim Đồng - Kim Sơn → ĐH Nông Nghiệp: 06h 45'

ĐH Nông Nghiệp → Bx Kim Đồng - Kim Sơn: 15h 15'

Liên hệ: 0986.196.188

Xe khách tuyến Kim Sơn – Ninh Bình đi Gia Lâm, thông tin xe khách từ Kim Sơn – Cồn Thoi đi bến xe Gia Lâm, Hà Nội. Nhà xe Phong Giang chuyên dịch vụ xe khách chạy trên tuyến cố đình từ Ninh Bình đi Viện 108, Bx Gia Lâm, ĐH Nông Nghiệp. Lộ […]

Cửa hàng của Ad