Hưng Yên - Điện Biên - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hưng Yên – Điện Biên

Đánh giá: 3/5 (21)

Bx Triều Dương - Hưng Yên → Điện Biên: 15h 00'

Điện Biên → Bx Triều Dương - Hưng Yên: 16h 15'

Liên hệ: 0974.707.889 - 0985.966.799

Xe khách tuyến Điện Biên đi Tp.Hải Phòng , xe từ Bx.Cầu Rào, Hải Phòng đi Điện Biên. Nhà xe Hùng Long chuyên xe khách giường nằm tuyến cố định Điện Biên đi Hải Phòng, xe xuất phát từ bến từ Bx Cầu Rào, Hải pHòng đi và trả khách tại bến xe TP Điện […]

Cửa hàng của Ad