Hưng Yên - Điện Biên - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hưng Yên – Điện Biên

Đánh giá: 3.11/5 (18)

Bx Triều Dương - Hưng Yên → Điện Biên: 15h 00'

Điện Biên → Bx Triều Dương - Hưng Yên: 16h 15'

Liên hệ: 0974.707.889 - 0985.966.799

Xe khách tuyến Hưng Yên đi Điện Biên, xe từ TP Hưng Yên, Phố Nôi đi Điện Biên. Nhà xe Hùng Long chuyên xe khách giường nằm tuyến cố định Hưng Yên đi Điện Biên, xe xuất phát từ bến xe Triều Dương, Tiên Lữ, Hưng Yên đi và trả khách tại bến xe TP […]

Cửa hàng của Ad