Hậu Lộc - Thanh Hóa - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hậu Lộc – Thanh Hóa

Đánh giá: 4/5 (9)

Minh Lộc - Hậu Lộc → Bx Giáp Bát: 07h 00'

Bx Giáp Bát → Minh Lộc - Hậu Lộc: 14h 45'

Liên hệ: Xem chi tiết trong bài viết

Nhà xe Hồng Sơn xe khách tuyến Minh Lộc – Thanh Hóa đi Giáp Bát, xe khách từ xã Minh Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa đi bến xe Giáp Bát chạy trong ngày. Giờ xe khách tuyến Minh Lộc – Thanh Hóa – Giáp Bát: Minh Lộc – Hậu Lộc đi: 07h 00′ […]

Cửa hàng của Ad