Hàm Yên - Nước Ngầm - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hàm Yên – Nước Ngầm

Đánh giá: 5/5 (5)

Bx Nước Ngầm → Bx Hàm Yên: 05h 00'

Bx Hàm Yên → Bx Nước Ngầm: 12h 30'

Liên hệ: 0985.33.55.82

Xe khách tuyến Hàm Yên – Tuyên Quang đi bến xe Nước Ngầm – Hà Nội, xe khách từ bến xe Hàm Yên, Tuyên Quang đi bến xe Nước Ngầm. Nhà xe Xuân Tuấn (Hà Tuấn) chuyên tuyến xe khách cố định từ Hàm Yên, Tuyên Quang đi Hà Nội, đón trả khách tại bến […]

Cửa hàng của Ad