Hải Trung - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Trung – Giáp Bát

Đánh giá: 4.36/5 (11)

Hải Trung - Hải Hậu → Bx Giáp Bát: 06h 20'

Bx Giáp Bát → Hải Trung - Hải Hậu: 15h 20'

Liên hệ: 0912 750 772

Xe khách tuyển Hải Trung – Hải Hậu đi Giáp Bát, xe từ xã Hải Trung, Hải Anh huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Nhà xe Loan Khởi chuyên dịch vụ xe khách cố định vận tải hành khách từ Nam Đinh đi bến xe Giáp Bát, […]

Cửa hàng của Ad