Hải Thịnh - Hòa Bình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Thịnh – Hòa Bình

Đánh giá: 4.33/5 (18)

Hải Thịnh - Hải Hậu → Hòa Bình: 06h 00'

Hòa Bình → Hải Thịnh - Hải Hậu: 14h 02'

Liên hệ: 0916.067.967

Nhà xe Thanh Khâm chuyên tuyến xe khách Hải Thịnh – Hải Hậu – Nam đinh đi Hòa Bình. Xe khách tuyến cố định từ Hải Thịnh huyện Hải Hậu đi Hòa Bình, xe khách từ Nam Định đi bến xe Hòa Bình nhà xe Thanh Khâm, nhà xe hoạt động đi về trong ngày nhận […]

Cửa hàng của Ad