Hải Phúc - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Phúc – Mỹ Đình

Xe-khach-Hai-Phuc-Hai-Hau-di-My-dinh

Đánh giá: 5/5 (1)

Giao Yến - Giao Thủy → Bx Mỹ Đình: 16h 40'

Bx Mỹ Đình → Giao Yến - Giao Thủy: 08h 05'

Liên hệ: 0962.051.237

Xe khách Hải Phúc tuyến Hải Phúc Hải Hậu đi bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Xe khách Hải Phúc dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định xuất phát từ xã Giao Yến huyện Giao Thủy qua xã Hải Phúc, Hải Hậu đi bến xe Mỹ Đình, xe khách chạy hướng cao tốc […]

Cửa hàng của Ad