Hải Phúc - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Phúc – Giáp Bát

Đánh giá: 3/5 (5)

Hải Đông - Hải Hậu → Bx Giáp Bát: 04h 50'

Bx Giáp Bát → Hải Đông - Hải Hậu: 11h 15'

Liên hệ: 0945 349 859

Nhà xe Thế Tuấn chuyên xe khách tuyến Hải Đông – Hải Hậu đi bến xe Giáp Bát, xe đi về trong ngày từ Hải Hậu – Nam Định đi Hà Nội. Thế Tuấn là một trong những nhà xe chạy tuyến sớm nhất 4h 50′ sáng từ Hải Đông – Hải Hậu – Nam […]

Cửa hàng của Ad