Hải Phòng - Hà Tĩnh - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Phòng – Hà Tĩnh

Đánh giá: 3.14/5 (7)

Bx Cầu Rào - Hải Phòng → Kỳ Anh: 22h 05'

Kỳ Anh → Bx Cầu Rào - Hải Phòng: 18h 00'

Liên hệ: 0969.887.887

Xe khách tuyến Hải Hòng đi Kỳ Anh – Hà Tĩnh, xe từ bến xe Cầu Rào, Thiên Lôi, Hải Phòng đi Kỳ Anh – Hà Tĩnh. Nhà xe Ngọc Tín chuyên xe khách giường nằm cao cấp tuyến Hải Phòng – Hà Tĩnh, xe xuất phát từ bến xe Cầu Rao đi Kỳ Anh, […]

Cửa hàng của Ad