Hải Hậu - Yên Nghĩa - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Hải Hậu – Yên Nghĩa

Đánh giá: 3.14/5 (7)

Thịnh Long - Hải Hậu → Bx Yên Nghĩa: 07h 30'

Bx Yên Nghĩa → Thịnh Long - Hải Hậu: 14h 00'

Liên hệ: 0983 202 326

Xe khách tuyến Hải Hậu đi Yên Nghĩa, xe khách từ Hải Hậu – Nam Định đi Hà Đông – Bx Yên Nghĩa. Nhà xe Bình Duy chuyên dịch vụ xe khách từ Thịnh Long, Hải Hậu đi Viện 103, Hà Đông, bến xe Yên Nghĩa, xe chạy tuyến cố định đi về trong ngày. […]

Đánh giá: 2.91/5 (32)

Thịnh Long - Hải Hậu → Bx Yên Nghĩa: 03h 10' | 12h 00'

Bx Yên Nghĩa → Thịnh Long - Hải Hậu: 08h 00' | 17h 00'

Liên hệ: 0915.132.151 - 0947.676.266

Xe khách tuyến Thịnh Long – Hải Hậu đi Yên Nghĩa, xe từ Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định đi Viện 103, Cầu Tó, bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội. Nhà xe Hoàng Toàn chuyên xe khách tuyến  Hải Hậu đi bến xe Yên Nghĩa, nhà xe chạy 2 chuyến trên ngày với […]

Đánh giá: 3.8/5 (5)

Trực Phú - Hải Hậu → Bx Yên Nghĩa: 02h 30'

Bx Yên Nghĩa → Trực Phú - Hải Hậu: 09h 30'

Liên hệ: 0888.789.179 - 094.815.860

Xe khách tuyến Trực Phú – Hải Hậu đi bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội, xe từ Hải Hậu – Nam Định đi Viện 103, Hà Đông, Bx Yên Nghĩa. Nhà xe Thanh Phong chuyên tuyến xe khách cố định Hải Hậu – Bx Yên Nghĩa, xe xuất phát từ Trực Phú, Hải Hậu […]

Cửa hàng của Ad