Giao Yến - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Yến – Giáp Bát

Đánh giá: 3.08/5 (65)

Quất Lâm → Bx Giáp Bát: 14h 30'

Bx Giáp Bát → Quất Lâm: 08h 30'

Liên hệ: 0945.624.688

Xe khách tuyến Quất Lâm Giao Thủy đi Giáp Bất, nhà xe Thế Tuấn chuyên tuyến xe khách Quất Lâm – Giáp Bát – Hà Nội. Nhà xe Thế Tuấn chuyến chay tuyến xe khách cố định xuất phát từ Quât Lâm huyện Giao thủy đi Hà Nội, nhà xe trả khách tại bến xe […]

Cửa hàng của Ad