Giao Xuân - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Xuân – Giáp Bát

Đánh giá: 4.67/5 (3)

Giao Xuân - Giao Thủy → Bx Giáp Bát: 05h 00'

Bx Giáp Bát → Giao Xuân - Giao Thủy: 13h 30'

Liên hệ: 0943.365.425 - 0972.113.676

Xe khách tuyến Giao Xuân – Giao Thủy đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố định từ  xã Giao Xuân huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội nhà xe Thuận Phát. Giờ xe khách tuyến Giao Xuân – Giao Thủy – Giáp Bát: Giao Xuân – Giao Thủy […]

Cửa hàng của Ad