Giao Thủy - Yên Nghĩa - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Thủy – Yên Nghĩa

Đánh giá: 3.78/5 (9)

TT Quất Lâm → Bx Bình An - Hòa Bình: 06h 45'

Bx Bình An - Hòa Bình → TT Quất Lâm: 13h 25'

Liên hệ: 0911.154.152

Xe khách tuyến cố định từ Quất Lâm – Giao Thủy đi Hòa Bình, xe từ bx Giao Thủy – Nam Định đi Bx Hòa Bình. Nhà xe Thanh Khâm chuyên dịch vụ xe khách xuất phát từ TT Quấn Lâm huyện Giao Thủy đi bến xe Hòa Bình, xe đi về trong ngày và […]

Cửa hàng của Ad