Giao Thủy - Sơn La - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Thủy – Sơn La

Đánh giá: 3.15/5 (13)

Giao Thủy - Nam Định → Quỳnh Nhai - Sơn La: 19h 20'

Quỳnh Nhai - Sơn La → Giao Thủy - Nam Định: 18h 00'

Liên hệ: 0965.166.699 - 0942.166.699

Xe khách tuyến cố định Giao Thủy  – Nam Định đi Quỳnh Nhai – Sơn La. Nhà xe Trường Sinh chuyên xe khách giường nằm cao cấp tuyến từ Giao Thủy tỉnh Nam Định đi huyện Quỳnh Nhải, tỉnh Sơn La. Lộ trình xe khách Trường Sinh tuyến Nam Định đi Sơn La: Giao Thủy […]

Đánh giá: 4.18/5 (38)

TT Quất Lâm - Giao Thủy → TP Sơn La: 17h 00'

TP Sơn La → TT Quất Lâm - Giao Thủy: 19h 00'

Liên hệ: 0945.300.876 - 0914.330.390

Xe khách tuyến cố định Giao Thủy – Nam Định đi TP Sơn La. Nhà xe Duy Duy chuyên xe khách giường nằm tuyến cố định từ TT Quất Lâm huyện Giao Thủy, Nam Định đi TP Sơn La, nhà xe có 2 xe chạy từ hai đầu tuyến song song nhau (BKS: 18B – […]

Cửa hàng của Ad