Giao Thủy - Quảng Ninh - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Thủy – Quảng Ninh

Đánh giá: 3/5 (15)

Quất Lâm → Bx Móng Cái: 06h 40'

Bx Móng Cái → Quất Lâm: Ngày lể AL 19h 30' | Ngày chẵn AL 20h 30'

Liên hệ: 0949.400.026

Xe khách tuyến Quất Lâm – Giao Thủy đi Móng Cái, xe từ Hải Hậu – Giao Thủy – Nam Định đi bến xe Móng Cái – Quảng Ninh. Nhà xe Đức Lộc chuyên xe khách giường nằm tuyến Giao Thủy – Nam Đinh đi Móng Cái – Quảng Ninh vào chuyến buổi sáng xuất […]

Đánh giá: 3.83/5 (12)

Giao An - Giao Thủy → Bx Móng Cái: 19h 00'

Bx Móng Cái → Giao An - Giao Thủy: 07h 00'

Liên hệ: 0912.479.679

Xe khách tuyến Giao Thủy – Nam Định đi Móng Cái – Quảng Ninh, xe khách giường nằm chạy đêm từ Giao Thủy – Nam Định đi Móng Cái – Quảng Ninh. Nhà xe Đức Lộc chuyên dịch vụ xe khách giường nằm chuyến đêm chạy từ Giao Thủy, Nam Định đi Móng Cái, xe xuất […]

Đánh giá: 4.75/5 (16)

Đại Đồng - Hồng Thuận → Mông Dương: 11h 20'

Mông Dương → Đại Đồng - Hồng Thuận: 17h 50'

Liên hệ: 0984.990.402

Nhà xe Chiến Thắng chuyên xe khách tuyến Hồng Thuận – bến xe Giao Thủy – Nam Định đi Quảng Ninh. Xe khách Chiên Thắng hoạt động đi về trong ngày, xe xuất phát từ Đại Đồng – Hồng Thuận – Giao Thủy đi đến Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh. Lộ trình xe khách Chiến […]

Cửa hàng của Ad