Giao Thủy - Phú Thọ - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Thủy – Phú Thọ

Đánh giá: 5/5 (3)

Quất Lâm - Giao Thủy → TX Phú Thọ: 03h 45' | 04h 50'

TX Phú Thọ → Quất Lâm - Giao Thủy: 11h 45' | 12h 35'

Liên hệ: 0912 800 110 - 0912 121 750

Xe khách tuyến Quất Lâm – Giao Thủy đi Việt Trì – Phú Thọ, xe khách từ Giao Thủy – Nam Định đi Sơn Tây – Việt Trì – Phú Thọ. Nhà xe Đại Duy chuyên dịch vụ vận tải hành khách tuyến xe khách cố định từ Giao Thủy, Nam Định đi Việt Trì […]

Cửa hàng của Ad