Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Thủy – Bắc Kạn - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Thủy – Bắc Kạn

Đánh giá: 3.43/5 (7)

Bx Giao Thủy → Bắc Kạn: 04h 30'

Bắc Kạn → Bx Giao Thủy: 04h 20'

Liên hệ: 0979 850 298 - 0917 651 366

Xe khách tuyến Giao Thủy đi Bắc Kạn, Hồ Bả Bể, xe khách từ Giao Thủy – Nam Định đi Bx Thái Nguyên, Hồ Ba Bể, Bắc Kạn. Lộ trình xe khách Bình Thái tuyến Giao Thủy đi Bắc Kạn: Bx Giao Thủy – Dốc Hoành Nha – Giao Tiến – Xuân Trường – Cầu […]

Đánh giá: 5/5 (5)

Bx Giao Thủy → Bắc Kạn: 04h 30'

Bắc Kạn → Bx Giao Thủy: 04h 20'

Liên hệ: 0979.850.298 - 0917.651.366

Thông tin xe khách tuyến Giao Thủy đi Bắc Kạn, xe khách từ Giao Thủy – Nam Định đi Thái Nguyên, Bắc Kạn. Nhà xe Bình Thái chuyên dịch vụ xe khách chạy tuyến Giao Thủy, Nam Định đi Thái Nguyên, Hổ Ba Bể, Bắc Kạn. Nhà xe có nhiều chuyến chạy trong ngày, xuất […]

Đánh giá: 4.23/5 (22)

TT Quất Lâm - Giao Thủy → Cao Bằng: 17h 30'

Cao Bằng → TT Quất Lâm - Giao Thủy: 19h 00'

Liên hệ: 0916.478.068

Xe khách tuyến Giao Thủy – Nam Đinh đi Bắc Kạn, xe khách từ Quất lâm – Giao Thủy đi Bắc Kạn, Cao Bằng và các tỉnh Tây Bắc. Nhà xe Duy Duy chuyên xe khách giường nằm xuất phát từ TT Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định đi Thái Nguyên, Bắc Kạn, […]

Cửa hàng của Ad