Giao Thiện - Móng Cái - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Thiện – Móng Cái

Đánh giá: 3.67/5 (3)

Giao Thiện - Giao Thủy → Bx Móng Cái: 05h 00'

Bx Móng Cái → Giao Thiện - Giao Thủy: 08h 00'

Liên hệ: 0983 465 889

Xe khách tuyến Giao Thủy – Nam Định đi Móng Cái – Quảng Ninh, xe khách chạy ngày từ Giao Thiện, Giao Thủy đi Móng Cái – Quảng Ninh. Nhà xe Tiến Dương chuyên dịch vụ xe du lịch 5-8-16-29-34 và xe khách chạy từ Giao Thủy, Nam Định đi Móng Cái, xe xuất phát từ xã Gia […]

Cửa hàng của Ad