Giao Lạc - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Lạc – Giáp Bát

Đánh giá: 4.17/5 (12)

Giao Lạc - Giao Thủy → Bx Giáp Bát: 07h 30'

Bx Giáp Bát → Giao Lạc - Giao Thủy: 13h 20'

Liên hệ: 0912.039.513

Xe khách tuyến Giao Lạc – Giao Thủy đi Giáp Bát, xe khách từ xã Giao Lac huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội tuyến cố định chạy trong ngày của nhà xe Hùng Ngọc. Giờ xe chạy tuyến Giao Lạc – Giao Thủy – Giáp Bát: Giao […]

Cửa hàng của Ad