Giao Hương - Hà Nội - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Giao Hương – Hà Nội

Đánh giá: 4.44/5 (9)

Giao Hương - Giao Thủy → Bx Giáp Bát: 07h 50'

Bx Giáp Bát → Giao Hương - Giao Thủy: 16h 00'

Liên hệ: 0948.453.155 - 0127.3822.41

Nhà xe Liêm Phát chuyên xe khách tuyến Giao Hương – Giao Thủy đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố đình đi từ xã Giao Hương huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Giờ xe khách tuyến Giao Hương – Giao Thủy – Giáp Bát: Giao Hương – […]

Đánh giá: 5/5 (1)

Giao Hương - Giao Thủy → Bx Giáp Bát: 07h 50'

Bx Giáp Bát → Giao Hương - Giao Thủy: 16h 00'

Liên hệ: 0948.453.155 - 0127.3822.411

Xe khách chạy tuyến Giao Hương – Giao Thủy đi bến xe Giáp Bát – Hà Nội. Xe khách Giao Hương chuyên tuyến xe khách cố định xuất phát từ xã Giao Hương huyện Giao Thủy đi bến xe Giáp Bát, xe khách hoat động trong ngày, nhà xe đón khách tại bến xe khách […]

Cửa hàng của Ad