Đông Hưng - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Đông Hưng – Mỹ Đình

Thai-Thuong-xe-khach-tuyen-Dong-Hung-Thai-Binh-di-My-Dinh

Đánh giá: 3.91/5 (23)

Mê Linh - Đông Hưng → Bx Mỹ Đình: 12h 40'

Bx Mỹ Đình → Mê Linh - Đông Hưng: 07h 50'

Liên hệ: 0904.669.357 - 0988.903.039

Xe khách Đông Hưng Thái Bình đi Mỹ Đình Hà Nội, lịch trình – giờ xe khách tuyến Đông Hưng Thái Bình đi bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Nhà xe Thái Thưởng chuyên xe khách chạy tuyến cố định từ xã Liên Giang huyện Đông Hưng đi bến xe khách Mỹ Đình, với thông […]

Cửa hàng của Ad