Đông Bình - Giáp Bát - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Đông Bình – Giáp Bát

Đánh giá: 4.33/5 (6)

Nam Điền - Nghĩa Hưng → Bx Giáp Bát: 06h 15'

Bx Giáp Bát → Nam Điền - Nghĩa Hưng: 13h 30'

Liên hệ: 0963.892.630 - 0917.646.596

Xe khách tuyến Nam Điền – Nghĩa Hưng đi Giáp Bát, xe khách tuyến cố định từ xã Nam Điền huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đi bến xe Giáp Bát nhà xe Tuấn Bình 01. Lộ trình của xe Tuấn Bình: Nam Điền – Đông Bình – Bình Lãng – Nghĩa Thành – Nghĩa […]

Cửa hàng của Ad