Điện Biên - Hải Phòng - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Điện Biên – Hải Phòng

Đánh giá: 4/5 (4)

Bx Điện Biên → Bx vĩnh Bảo - Hài Phòng: 18h 00'

Bx vĩnh Bảo - Hài Phòng → Bx Điện Biên: 15h 00'

Liên hệ: 0981 775 999 - 0975 200 123

Xe khách tuyến Điện Biên đi Bx Vĩnh Bảo – Hải Phòng, xe khách giường nằm tuyến đêm từ Bản Phủ – Điện Biên đi  Hưng Yên, Thái Bình – đón trả khách tại Bx vĩnh Bảo – Hải Phòng. Lộ trình xe khách Hùng Hà tuyến Bx Điện Biên – Bx Vĩnh Bảo (Hải […]

Cửa hàng của Ad