Cửa Ông - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Cửa Ông – Mỹ Đình

Đánh giá: 4.2/5 (5)

Cửa Ông → Bx Mỹ Đình: 06h 30'

Bx Mỹ Đình → Cửa Ông : 13h 30'

Liên hệ: 0912 707 669 - 0972 905 559

Xe khách tuyến cố định từ Cửa Ông đi bến xe Mỹ đình, xe khách từ Cẩm Phả, Cửa Ông đi Mỹ Đình – Hà Nội nhà xe Mạnh Dũng. Lộ trình xe khách Mạnh Dũng tuyến Cửa Ông – Bx Mỹ Đình: Cửa Ông – Cẩm Phả – TP Hạ Long – Bx Bãi Cháy […]

Cửa hàng của Ad