Chiêm Hóa - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Chiêm Hóa – Mỹ Đình

Đánh giá: 4.25/5 (8)

Bx Mỹ Đình → Bx Chiêm Hóa: 06h 00'

Bx Chiêm Hóa → Bx Mỹ Đình: 12h 40'

Liên hệ: 0967.356.356 - 0915.061.376

Xe khách tuyến Chiêm Hóa – Tuyên Quang đi Mỹ Đình, xe từ Chiêm Hóa đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Nhà xe Hà Tuấn chuyên xe khách tuyến cố định xuất phát từ Bx Chiêm Hóa, Tuyên Quang đi Hà Nội (Trả khách tại bến xe Mỹ Đình), xe khách đi về […]

Cửa hàng của Ad