Cần Thơ - Bến Tre - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Cần Thơ – Bến Tre

Đánh giá: 3.67/5 (15)

Cần Thơ → Bx Thạnh Phú - Bến Tre: 08h 00'

Bx Thạnh Phú - Bến Tre → Cần Thơ: 12h 45'

Liên hệ: 0947 494 117

Xe khách chạy tuyến cố định Cần Thơ đi Thạnh Phú – Bến Tre, xe khách từ  Thạnh Phú – Bến Tre đi Vĩnh Long, Cần thơ nhà xe Chú Hai. Lộ trình xe khách Chú Hai chạy Tuyến Cần Thơ – Bến Tre: Cần Thơ – Vĩnh Long – Phà Đình Khao – Chợ […]

Cửa hàng của Ad