Bản Nguyên - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Bản Nguyên – Mỹ Đình

Đánh giá: 3.75/5 (8)

Bản Nguyên - Phú Thọ → Bx Mỹ Đình: 05h 30' | 12h 20'

Bx Mỹ Đình → Bản Nguyên - Phú Thọ: 09h 00' | 15h 50'

Liên hệ: 097 369 7573

Nhà xe Toàn Tú chuyên dịch vụ xe khách tuyến Bản Nguyên – Việt Trì – Phú Thọ đi bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Xe khách Toàn Tú xe khách tuyến cố định hoạt động đi về trong ngày, ngày hai chuyến đi và về xuất phát từ Bản Nguyên – Việt Trì […]

Cửa hàng của Ad