Bạch Long - Mỹ Đình - Giờ xe khách

Tổng hợp thông tin xe khách tuyến Bạch Long – Mỹ Đình

Xe-khach-Giao-Hai-Giao-Long-di-My-Dinh-Ha-Noi

Đánh giá: Chưa có đánh giá!

Bạch Long - Giao Thủy → Bx Mỹ Đình: 16h 00'

Bx Mỹ Đình → Bạch Long - Giao Thủy: 07h 20'

Liên hệ: 0976.508.245

Xe khách tuyến Bạch Long – Giao Hải đi Mỹ Đình, xe khách chạy tuyến Bạch Long – Giao Hải – Giao Long – Giao Thủy đi bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Nhà xe Giao Hải chuyên tuyến xe khách cố định đi từ xã Bạch Long huyện Giao Thủy đón khách tại bến […]

Bạch-Long-xe-khach-Giao-Yen-Giao-Thuy-di-My-Dinh

Đánh giá: 4.5/5 (14)

Giao Thủy → Bx Mỹ Đình: 4h 25'| 5h 40' | 10h 40' | 16h 15'

Bx Mỹ Đình → Giao Thủy: 6h 00' | 7h 20' | 9h20' | 10h 20' | 16h 30'

Liên hệ: 0912.383.369

Xe khách Giao Thủy đi bến xe Mỹ Đình, 5 chuyến xe khách từ bến xe khách Giao Thủy đi  bến xe Mỹ Đình Hà Nội và 5 xe khách từ bến xe Mỹ Đình về Giao Thủy của xe Giao Thủy – Bạch Long. Bạch Long là một trong những hãng xe khách đã […]

Cửa hàng của Ad